Правила и условия

Въведение

Добре дошли в PayPlay Casino ("ние", "нас", "нашия"). С достъпа до и използването на нашия уебсайт payplay.casino ("Сайтът"), Вие се съгласявате да спазвате и да бъдете обвързани със следните условия ("Условия"). Моля, прочетете внимателно тези Условия. Ако не сте съгласни с която и да е част от тези Условия, не трябва да използвате нашия Сайт.

Използване на Сайта

Допустимост

За да използвате този Сайт, трябва да сте навършили поне 18 години или да сте навършили законоустановената възраст за хазартни игри във Вашата юрисдикция, в зависимост от това коя от двете възрасти е по-голяма.

Приемлива употреба

Вие се съгласявате да използвате Сайта в съответствие с всички приложими закони и разпоредби.

Забранени дейности

Не трябва:

  • да участвате в незаконни или измамни дейности.
  • да използвате Сайта за предаване на вреден или злонамерен код.
  • да се опитате да получите неоторизиран достъп до която и да е част от Сайта или неговите системи.

Интелектуална собственост

Собственост

Цялото съдържание на Сайта, включително текст, графики, лога и софтуер, е собственост на PayPlay Casino или на неговите лицензодатели и е защитено с авторско право и други закони за интелектуална собственост.

Ограничения

Нямате право да възпроизвеждате, разпространявате, променяте или създавате производни произведения на каквото и да е съдържание на Сайта без нашето предварително писмено съгласие.

Ограничаване на отговорността

Ние не носим отговорност за никакви преки, косвени, случайни или последващи щети, произтичащи от използването на Сайта от Ваша страна. Това включва, но не се ограничава до, щети от загуба на печалби, данни или други нематериални загуби.

Промени в условията

Можем да актуализираме тези Условия от време на време. Всички промени ще бъдат публикувани на тази страница, а датата в горната част ще бъде съответно актуализирана. Продължаването на използването на Сайта след настъпването на промени означава, че приемате новите Условия.

Свържете се с нас

Ако имате някакви въпроси относно тези Условия, моля, свържете се с нас на адрес:

[email protected]