Regulamin

Wprowadzenie

Witamy w PayPlay Casino ("my", "nas", "nasz"). Uzyskując dostęp do naszej witryny internetowej payplay.casino ("Witryna") i korzystając z niej, użytkownik wyraża zgodę na przestrzeganie poniższych warunków ("Warunki"). Prosimy o uważne przeczytanie niniejszych Warunków. Jeśli nie zgadzasz się z jakąkolwiek częścią niniejszych Warunków, nie możesz korzystać z naszej Witryny.

Korzystanie z witryny

Kwalifikowalność

Aby korzystać z Witryny, użytkownik musi mieć ukończone 18 lat lub osiągnąć wiek uprawniający do uprawiania hazardu obowiązujący w danej jurysdykcji, w zależności od tego, która z tych wartości jest wyższa.

Dopuszczalne użycie

Użytkownik zgadza się korzystać z Witryny zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami prawa i regulacjami.

Działania zabronione

Nie wolno:

  • Angażować się w jakiekolwiek nielegalne lub oszukańcze działania.
  • Korzystać z Witryny w celu przesyłania szkodliwego lub złośliwego kodu.
  • Próby uzyskania nieautoryzowanego dostępu do jakiejkolwiek części Witryny lub jej systemów.

Własność intelektualna

Własność

Cała zawartość Witryny, w tym tekst, grafika, logo i oprogramowanie, jest własnością PayPlay Casino lub jej licencjodawców i jest chroniona prawami autorskimi i innymi prawami własności intelektualnej.

Ograniczenia

Użytkownik nie może powielać, rozpowszechniać, modyfikować ani tworzyć dzieł pochodnych jakichkolwiek treści zamieszczonych na Stronie bez uprzedniej pisemnej zgody Spółki.

Ograniczenie odpowiedzialności

Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek bezpośrednie, pośrednie, przypadkowe lub wtórne szkody wynikające z korzystania przez użytkownika z Witryny. Obejmuje to między innymi szkody z tytułu utraty zysków, danych lub innych strat niematerialnych.

Zmiany warunków

Od czasu do czasu możemy aktualizować niniejsze Warunki. Wszelkie zmiany będą publikowane na tej stronie, a data na górze zostanie odpowiednio zaktualizowana. Dalsze korzystanie z Witryny po wprowadzeniu zmian oznacza akceptację nowych Warunków.

Kontakt

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących niniejszych Warunków prosimy o kontakt pod adresem:

[email protected]